Waarom een testament opstellen?

De wet voorziet toch al erfgenamen, dus waarom zou het belangrijk zijn om zelf een testament op te stellen?
Dat lijkt inderdaad zo, maar toch is het vaak een complexere situatie.
Erfbelasting kan vaak verminderd of vermeden worden door goed na te denken over uw testament.

Misschien zijn er ook dierbaren in uw omgeving die normaal volgens de wet geen deel van uw nalatenschap zouden krijgen, maar die u wel graag iets zou nalaten?

In de huidige maatschappij zijn er ook steeds meer ‘niet-standaard’-gezinnen.
Zo zijn er steeds meer samengestelde gezinnen. Dit zijn gezinnen waarbij tenminste één van de partners een kind of kinderen heeft uit een eerdere relatie.
Ook gezinnen waarin geen huwelijk of geregistreerd partnerschap is komen steeds meer voor.
Dan is het extra belangrijk om na te denken over hoe uw nalatenschap verdeeld zal worden. En welke gevolgen dit heeft voor de dierbaren die volgens de wet buiten uw erfgenamen vallen.
Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw partner niet op straat komt te staan, wanneer u er niet meer bent?
Uit onderzoek blijkt dat de helft van de kinderen, die te maken kregen met de afwikkeling van een erfenis, daarbij problemen ondervond. Waar het meest tegenaan werd gelopen, was het moeizame contact tussen de erfgenamen.

In de meeste gezinnen waren de verhoudingen goed of neutraal vóór de afwikkeling van de erfenis. Voor bijna 1 op 7 gezinnen werd deze onderlinge verhouding na de afwikkeling van de nalatenschap slechter. Het is dus belangrijk vooraf goed na te denken over mogelijke regelingen. Dit kun je vastleggen in een testament.

Zorgeloos Nalatenschap helpt u graag alles rondom uw nalatenschap te verduidelijken.
Zo bent u optimaal voorbereid voor het opstellen van uw testament.