Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is geen klassiek testament. Een testament gaat over wat er met uw nalatenschap gebeurt, nadat u er niet meer bent.
Maar wie regelt uw zaken als u zelf niet meer in staat bent?
Wie neemt voor u de beslissingen als u wilsonbekwaam wordt?

Een levenstestament opstellen wanneer u nog wilsbekwaam bent, kan een uitkomst bieden.
Zo houdt u zelf de regie, ook als u dat niet meer fysiek zelf kunt doen.

In een levenstestament wordt dus vastgelegd wie er namens u mag handelen, wanneer u dat niet meer kunt. Deze handelingen worden geregeld door een financiële en medische volmacht.
U legt daarin ook vast welke taken hij/zij krijgt en wanneer het levenstestament in werking zou gaan. Ook kan er een vertrouwenspersoon worden vastgelegd aan wie de persoon verantwoording moet afleggen voor zijn handelingen.

Het gebeurt regelmatig dat er moeilijkheden ontstaan als er geen levenstestament is opgesteld.
Stel dat u als koppel onder gemeenschap van goederen getrouwd bent, maar u verder niets heeft vastgelegd. Wanneer één van de partners wilsonbekwaam is geworden en wordt opgenomen in een instelling, kan het huis niet worden verkocht. Het is dus erg belangrijk dit te laten vastleggen om moeilijkheden te voorkomen.

Nadenken over wat u wilt in uw laatste levensfase is belangrijk. In het bijzonder wanneer er sprake is van een ziekte zoals dementie. Mettertijd zult u niet meer in staat zijn zelf beslissingen te nemen. Wilt u voorkomen dat er beslissingen worden genomen die u niet wilt? Dan laat u dit best vastleggen in uw levenstestament. Het is belangrijk om deze functie van gevolmachtigde te geven aan iemand die u 100% vertrouwt. Wie die persoon is, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Alleen u kan beslissen wie deze belangrijke taak op zich neemt.

Wilt u dat uw partner of één van uw kinderen deze taak op zich neemt?
Dat kan, maar hoeft niet.
Ook een goede vriend of iemand die dicht bij u staat kan deze taak opnemen.

Levenstestamenten kunnen nog altijd worden aangepast, zolang u niet wilsonbekwaam bent geworden.

Bij Zorgeloos Nalatenschap kunt u terecht voor informatie rondom zo’n levenstestament. Ik zorg ervoor dat u alle informatie heeft om goede keuzes te kunnen maken.
Deze keuzes moeten wel altijd nog op een later moment worden bekrachtigd door het opstellen van een levenstestament bij de notaris.