Wie zijn uw erfgenamen?

Na uw overlijden wordt uw nalatenschap verdeeld over uw erfgenamen.
Heeft u een testament opgesteld? Dan kiest u zelf deze erfgenamen.
Hier zitten wel voorwaarden aan. Zo hebben de kinderen recht op een deel van de nalatenschap, ook al zijn ze in het testament onterfd.

Indien u geen testament opstelt, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Volgens de wet zijn familieleden uw erfgenamen.

De wet heeft deze familieleden in bepaalde groepen verdeeld.

De keuze voor erfgenamen en de verdeling onder de erfgenamen is belangrijk. Zo kan er op veel verschillende manieren de nalatenschap verdeeld worden. Toch zijn er specifieke situaties waarbij een bepaalde verdeling voordeliger kan uitpakken.

Erfbelasting wordt berekend over de nalatenschap en is in alle groepen verschillend. Elke groep heeft ook een andere vrijstelling.
Zelfs wanneer u kiest wie uw erfgenamen worden, is het belangrijk om al rekening te houden met onder andere erfbelasting.