Wat is een nalatenschap precies?

Een nalatenschap is alles wat u na uw overlijden nalaat.
Dat gaat over uw huis, uw spaargeld, maar ook over inboedel, huisdieren en schulden.
Wie neemt bijvoorbeeld de zorg op voor uw huisdieren als u er niet meer bent? Wie zorgt ervoor dat uw huis wordt leeggehaald?
Wie regelt de eventuele verkoop van uw huis? Hoe zit het met de aangifte voor erfbelasting?
Welke schulden moeten er worden afgelost, voor uw nalatenschap onder uw erfgenamen wordt verdeeld?
Een nalatenschap is dus nooit hetzelfde voor iedereen, maar een unieke situatie waar met aandacht naar gekeken moet worden.

Tegenwoordig komt er ook meer kijken bij een nalatenschap dan enkel tastbare goederen. Ook digitaal kan er veel worden nagelaten. Denk bijvoorbeeld aan e-mailaccounts, foto’s die in de digitale cloud staan opgeslagen of tegoeden die op online accounts zoals Paypal staan. Maar bijvoorbeeld ook de inhoud van een laptop of telefoon, of de eigendom van websites en sociale media accounts. Hiervoor zijn ook wachtwoorden nodig. Wie weet uw wachtwoorden?

Kortom: uw nalatenschap is hetgeen u heeft opgebouwd over de jaren en waarvan u wilt dat het met zorg wordt nagelaten.