Hoe verloopt het afwikkelen van een nalatenschap?

Bij het afwikkelen van een nalatenschap komt heel wat kijken.
Een goed opgesteld testament kan moeilijkheden voorkomen.
Mocht u zelf te maken krijgen met het afwikkelen van een nalatenschap van een dierbare die is overleden, zult u zien dat het nog best even duurt voor het dossier volledig is afgerond.

Wanneer iemand is overleden, zal eerst moeten worden nagevraagd of er een testament werd opgesteld.
De erfgenamen kiezen vervolgens of ze de nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Elk van deze keuzes heeft belangrijke gevolgen.

Als de keuze is gemaakt, kan deze normaal gezien niet veranderd worden.
Ik adviseer u als RegisterExecuteur graag bij het nemen van deze belangrijke beslissing.

Alle erfgenamen moeten gezamenlijk zorg dragen voor de afwikkeling van de nalatenschap.
Het is niet altijd gemakkelijk om met alle erfgenamen op dezelfde golflengte te zitten. In dat geval kan er ook een volmacht gegeven worden aan één persoon. Deze rol kan ik als RegisterExecuteur ook opnemen. Ik zal dan de nalatenschap namens de erfgenamen afwikkelen.
Is er een executeur benoemd door de overledene? Dan zal deze de nalatenschap afwikkelen.

Een aantal zaken moet direct bekeken en geregeld worden. Moet er een verklaring van erfrecht worden aangevraagd? Is er een huis dat binnen een bepaalde tijd moet worden leeggehaald?

Ook zijn er heel wat instanties die door de erfgenamen op de hoogte moeten worden gesteld van het overlijden. Daarnaast moeten lidmaatschappen en abonnementen worden opgezegd.
Ik kan als RegisterExecuteur samen met u kijken welke instanties op de hoogte moeten worden gesteld van het overlijden van uw dierbare.

In deze emotionele periode staat uw hoofd er waarschijnlijk niet naar, maar ook nu moeten een aantal administratieve zaken worden afgehandeld.
Denk aan het behandelen van binnenkomende post, schulden en openstaande facturen die moeten worden betaald.

Zijn er nog bankzaken die moeten worden afgerond of beleggingen waar naar gekeken moet worden? Dit alles behoort tot de administratieve zaken die niet mogen blijven liggen.
Zorgeloos Nalatenschap kijkt graag met je mee. Zo ordenen we samen de administratie en kan deze snel worden afgehandeld.

Wat gaat er met de inboedel gebeuren? Zal het worden verdeeld onder de erfgenamen of juist worden verkocht?
Het zou niet de eerste keer zijn dat deze verdeling problemen oplevert onder de erfgenamen. Ik kan vanuit mijn rol als RegisterExecuteur u en de andere erfgenamen hierin begeleiden en ontzorgen.

Is er een eigen woning van de overledene? Dan hebben de erfgenamen nog een aantal belangrijke beslissingen te nemen. Gaat de woning verkocht worden? Wat zijn de gevolgen van een verkoop?
Ik help u graag met het in kaart brengen van het financiële plaatje rondom de woning.
Het kan ook dat de overledene een woning huurde. Dan is het belangrijk dat de huur wordt opgezegd en dat er contact gelegd wordt met de verhuurder voor de oplevering.
Voor de woning terug kan worden opgeleverd zijn er zaken om rekening mee te houden.
Samen kunnen we kijken wat een haalbare planning is.

De laatste aangifte inkomstenbelasting moet worden ingediend. Eventuele schulden die nog openstaan bij de belasting moeten worden afgelost.
Daarnaast komt nu ook de erfbelasting in beeld.
Erfbelasting is een belasting over de nalatenschap die erfgenamen moeten betalen. Afhankelijk van de relatie van de erfgenaam met de overledene is er sprake van vrijstelling en wordt het tarief bepaald.

Ik kan voor u uitrekenen of er erfbelasting betaald dient te worden. Zo ja, dan kan ik helpen met het opstellen van de aangifte voor erfbelasting.
Deze aangifte wordt niet door elke erfgenaam apart ingediend, maar is een gezamenlijke aangifte. De executeur doet dit dus voor iedereen samen.

Wilt u graag meer informatie over erfbelasting nog vóór u in de afwikkeling van een nalatenschap bent betrokken? Wilt u voor uw eigen nalatenschap de erfbelasting voor uw dierbaren zo laag mogelijk houden?
Neem contact op met Zorgeloos Nalatenschap om dit samen te bekijken.

Wanneer alle administratieve en financiële zaken zijn afgerond, kan de nalatenschap uiteindelijk worden verdeeld onder de erfgenamen.
Natuurlijk is het belangrijk dat elke erfgenaam krijgt wat hem/haar toekomt.
De persoon die is aangesteld om de nalatenschap af te wikkelen, is hiervoor verantwoordelijk. Wilt u dat Zorgeloos Nalatenschap dit voor u opneemt? Dan zorgen wij dat iedere erfgenaam hun erfdeel krijgt. Ook bewaren we het nalatenschapsdossier voor de erfgenamen.